PODCAST

08/ 03 / 2022 Ayajọ kan tia yasọtọ latí gboṣùbá o karé ọmọ fawon obirín lapapọ.

  • mars 8, 2022
  • 1 min read
08/ 03 / 2022 Ayajọ kan tia yasọtọ latí gboṣùbá o karé ọmọ fawon obirín lapapọ.
  • Awon obírin ni ílẹ Bénin pẹ̀lù o gbẹhin ni írùù ọjọ bayi . Abájọ tí ikan ninù awon iyaa wa fi wa níkàlẹ̀ lọjọ oni ni ojùléṣẹ wá. Iyaafin Raimatou PACHIKO alagà ajọ tio lọwọ ijọba ninù ksn ni orílẹ̀ édé Bénin.
Pdte Raimatou PACHIKO
About Author

crystalnews

Laisser une réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

  • https://www.radioking.com/play/crystal-news