Bénin Culture PODCAST

ỌDÙN ÀWON ONÌSÍN ÁBALÁYÉ: Dr ALI SOULE YERIMA.

  • janvier 11, 2021
  • 1 min read
ỌDÙN ÀWON ONÌSÍN ÁBALÁYÉ: Dr ALI SOULE YERIMA.

Íyàtọ̀ wo níí bẹ̀ lààrín [ Oogùn, Ooṣà , Éwé, Égbo, àtí bẹ̀ẹ̀ bẹ̀ẹ lọ? Áláyé diẹ̀ réé lati ẹnú bàbàà wá atí oniṣégùn ibílẹ Dr ALI SOULE YERIMA.

Audio

 2,986 total views,  1 views today

About Author

Antonin Labintan

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

  • https://www.radioking.com/play/crystal-news