PODCAST

TÀṢẸRẸ FÙJÌ : ALÁYÉ LORÌÌ ÉTÒ LÀGBO ÌLÉÉ FÙJÍ NI ORÌLẸ ÉDÉ BẸNIN .

  • novembre 13, 2020
  • 1 min read
TÀṢẸRẸ FÙJÌ : ALÁYÉ LORÌÌ ÉTÒ LÀGBO ÌLÉÉ FÙJÍ NI ORÌLẸ ÉDÉ BẸNIN .

Bàwo ni ìpo ńkàn ṣé rí lagbo àwon olorín, patakí awon ólórín Fùji tì ilẹẹ̀ Bénin? Làtí mọ éyí ni bàbà wà IJÌWỌLÉ VÍNCENT tì gbogbo wà mọ si TÀṢẸRẸ FÙJÌ ṣé ńbẹ̀ ni gbàgédéé wà loni̇. Àwoǹ nì ígbà kéjì ikoràjọpọ àwọn olorìn Fùjí ilẹ Bẹnin.

 2,166 total views,  2 views today

About Author

Antonin Labintan

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

  • https://www.radioking.com/play/crystal-news